DEN HAAG - Het CDA wil dat werknemers na 40 jaar werken met pensioen kunnen gaan. Fractievoorzitter Verhagen vroeg het kabinet dinsdag bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer om hiervoor een plan uit te werken. "Van een bouwvakker die op zijn 18e is begonnen kun je immers niet vragen dat hij doorwerkt tot zijn 65e jaar", aldus Verhagen.

Het CDA blijft verder vasthouden aan de AOW-leeftijd van 65 jaar. "Het CDA heeft geen enkele behoefte aan theoretische exercities voor het verhogen van de pensioenleeftijd, zoals in de miljoenennota."

Wel moeten mensen die dat willen aan de slag kunnen blijven na hun 65e. De overheid moet dat fiscaal aantrekkelijk maken. Verhagen betoogde verder dat het harde bezuiniginsgbeleid van het kabinet noodzakelijk is om Nederland er weer bovenop te helpen. Wel verweet hij het kabinet het beleid niet goed uit te leggen.

"Het kabinet heeft hier de afgelopen tijd steken laten vallen. Terwijl de ene na de andere bewindspersoon voor de camera verscheen om het afschaffen van vertrouwde regelingen af te kondigen, vergat men de mensen uit te leggen wat voor alternatieven daarvoor in de plaats komen en wat de samenhang tussen de verschillende maatregelen is."

Veranderingen

Het CDA wil, samen met coalitiepartners VVD en D66, voor een miljard aan veranderingen aanbrengen in de miljoenennota voor volgend jaar. Het wil onder meer versoepelingen in het nieuwe VUT- en prepensioenregime, het grijs kenteken behouden en de gouden handdruk voor WW'ers overeind houden. De versoepelingen worden gedekt met financieel sprokkelwerk.

Verhagen had nog wat andere wensen. Zo wil hij de uitkering van jonggehandicapten met 100 euro verhogen en 250 kilometer extra snelweg aanleggen.