De instroom van asielzoekers dit jaar was eind oktober al hoger dan 2013 en 2014 bij elkaar.

In totaal werden tot eind oktober bijna 47.000 asielaanvragen geregisteerd, tegen bijna 17.000 twee jaar geleden en bijna 30.000 afgelopen jaar.

Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst woensdag in het maandverslag over oktober. Het gaat tot eind oktober om 46.834 aanvragen, ruim 200 meer dan 2013 en 2014 samen (46.615).

Asielverzoeken

Video: Asielprocedure in Nederland  in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland