ANKARA - Het Turkse parlement heeft zondag in meerderheid ingestemd met de door de regering voorgestelde hervormingen van de Turkse strafwetgeving. De parlementariërs kwamen daartoe in een speciale zitting bijeen.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan ging er van tevoren al van uit dat de voorstellen probleemloos en ongewijzigd door de volksvertegenwoordiging zouden worden geloodst.

De behandeling werd ingelast om de hervormingen aan te nemen, voordat de Europese Commissie 6 oktober een tussentijds rapport uitbrengt over de Turkse vorderingen die moeten resulteren in toetreding tot de Europese Unie.