De prijzen van woningen worden nauwelijks beïnvloed door de komst van een asielzoekerscentrum. Ook staan woningen dichtbij een opvanglocatie niet langer op de markt dan woningen die verder weg staan.

NU.nl verzamelde de gegevens van ruim 4.300 woningen uit plaatsen waar sinds het jaar 2000 asielzoekerscentra (azc’s) zijn geplaatst. Vervolgens zijn de prijsverschillen voor en na de plaatsing bekeken en zijn de prijsverschillen dichtbij en verder weg van het azc met elkaar vergeleken.

Ook stijgt het aantal inbraken in een wijk rondom een azc niet ten opzichte van de landelijke trend. NU.nl verzamelde inbraakgegevens van de politie op postcodeniveau sinds februari 2014.

Sinds de toename van het aantal vluchtelingen en opvanglocaties maken mensen zich zorgen om onder andere de waarde van hun woning. In het Brabantse Oudenbosch leidde dit er afgelopen september toe dat een groep omwonenden een mogelijk azc-terrein opkocht om het zo uit handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te houden.

Verschillen

De woningprijzen rondom een asielzoekerscentrum dalen ongeveer 90 euro per vierkante meter na de komst van een opvanglocatie ten opzichte van woningen die verder weg staan. De daling wordt vooral veroorzaakt door vrijstaande woningen. De prijzen van dit type woningen kunnen sowieso enorm verschillen.

Als vrijstaande woningen niet worden meegerekend, dan zijn de huizen rondom een azc zelfs ruim honderd euro duurder geworden per vierkante meter ten opzichte van woningen die verder weg staan.

In de afgelopen jaren zijn de woningen ongeveer 400 euro per vierkante meter gedaald. De woningen die echter bij een azc zijn gebouwd, zijn minder hard in waarde gedaald dan huizen die niet bij een azc staan.

Woningwaarde

Bron: Funda© NU.nl/Jerry Vermanen

Geen invloed

In 2002 werd voor de laatste keer een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de huizenprijzen van woningen rondom een azc.

Ook toen bleek dat opvanglocaties voor vluchtelingen geen invloed hadden op de woningwaarde.

Inbraken

De inbraakcijfers worden ook nauwelijks beïnvloed door de plaatsing van een asielzoekerscentrum. NU.nl vergeleek de woninginbraakcijfers van vijftien plaatsen voor en na de plaatsing van het azc. De uitkomst werd vergeleken met landelijke cijfers en cijfers van nabijgelegen buurten zonder azc.

Vier plaatsen in een buurt waarin een asielzoekerscentrum in gebruik werd genomen, hadden te maken met meer inbraken dan de landelijke trend. In vier andere plaatsen met een azc werd juist minder ingebroken. Alle cijfers bij elkaar genomen daalde het aantal inbraken zowel landelijk als rondom azc’s met 0,1 procent.

Angst

Dat de komst van een permanente of semi-permanente opvanglocatie voor vluchtelingen weinig invloed heeft op de woningmarkt is opmerkelijk. Niet alleen omwonenden zijn bang voor waardevermindering van hun huis. Navraag onder makelaars uit verschillende delen van het land wijst uit dat ook 83 procent van hen denkt dat huizen minder waard worden bij de komst van een azc.

Opvallend is dat dit alleen geldt voor makelaars die nog nooit hebben bemiddeld bij de verkoop van een huis in de buurt van een opvanglocatie. Van de makelaars die al wel woningen verkochten in de buurt van een azc gaf slechts 14 procent aan dat het azc van invloed is geweest op de verkoopprijs. De angst voor waardevermindering van een huis bij de komst van een asielzoekerscentrum blijkt dus vaak ongegrond.