AMSTERDAM - Thom de Graaf, minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties, is volgende week een paar dagen premier. Minister van Financiën Gerrit Zalm, die nu de taken van minister-president Balkenende waarneemt, gaat volgende week een aantal dagen naar Washington vanwege een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds op 2 en 3 oktober.

In het theoretische geval dat De Graaf ook niet in staat zou zijn deze taak te volbrengen, door ziekte of afwezigheid, neemt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) het oudste lid van de ministerraad de leiding over. In de huidige situatie zou dit minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst zijn. De ministerraad kan ook besluiten iemand anders aan te stellen.

Volgens de RVD is dit in de Nederlandse geschiedenis nog nooit voorgekomen. Het is de eerste keer dat een minister-president zo lang uit de roulatie is.