PHILADELPHIA - De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat John Kerry heeft vrijdagmiddag een eigen plan op tafel gelegd voor de terreurbestrijding en de verbetering van de binnenlandse veiligheid.

In een rede in Philadelphia zei Kerry dat president Bush de werkelijke strijd tegen terreur, die tegen onder anderen Osama bin Laden en al-Qaeda, heeft ingeruild tegen een peperdure oorlog in Irak die bondgenoten alleen maar heeft afgeschrikt en de VS onveiliger heeft gemaakt. Het is volgens Kerry daarom tijd om nu een samenhangend nationaal en internationaal beleid op te stellen, met nadrukkelijk oog voor verbetering van de relaties met het buitenland.

Inlichtingendienst

Kerry ontvouwde een zevenpuntenplan, dat overigens op veel punten niet anders is dan de huidige beleidspunten van president Bush. Kerry wil de strijdkrachten en inlichtingendiensten beter uitrusten, harder optreden tegen de financiering en bewapening van terroristen en beter voorkomen dat terroristen ergens onderdak kunnen vinden of gerekruteerd kunnen worden. Hij onderstreepte ook de noodzaak van het bevorderen van vrijheid en democratie in veel moslimlanden en een hernieuwde samenwerking met oude bondgenoten.

Terreurbestrijding

Amerikaanse commentatoren zeiden vrijdag dat vooral dat laatste een kernpunt is voor Kerry. Bovendien wilde de Democraat graag laten zien dat hij ook een visie heeft op terreurbestrijding. Onder anderen president Bush heeft Kerry verweten dat hij weliswaar veel kritiek heeft, maar zelf nog nooit een ander plan heeft ingediend.

De Democraat wees zijn gehoor vrijdag verscheidene malen op vermeende tekortkomingen in het beleid. Zo zei hij dat alle Amerikanen die willen vliegen nu lang in de rij moeten staan voor veiligheidscontroles, maar dat de luchtvracht intussen vrijwel ongecontroleerd de vliegtuigen binnen gaat. Hij repte ook van onvoldoende financiering van veiligheidsdiensten wegens de steeds hogere kosten van de oorlog in Irak.