DEN HAAG - Het kabinet wil de jeugdigen die zich op het criminele pad begeven, effectiever aanpakken. Zo moet het makkelijker worden om bezittingen van jeugdigen in beslag te nemen, kunnen zij meer uren taakstraf opgelegd krijgen en kunnen lichte leerprojecten gekoppeld worden aan schorsing van de voorlopige hechtenis. Verder komt er een nieuwe gedragsmaatregel.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met deze voorstellen van minister Donner van Justitie. Daarnaast wil hij dat een landelijke commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen hoe effectief alle strafrechtelijke interventies zijn. Uiteindelijk worden dan alleen nog de effectieve sancties gefinancierd.