ALPHEN AAN DEN RIJN - De thuissituatie van het dode meisje dat in een kofferbak is gevonden, was zo ernstig, dat de peuter in 2002 tijdelijk uit haar huis in Alphen aan den Rijn is geplaatst. Dat maakten de gezamenlijke hulpverleningsinstanties vrijdagmiddag bekend.

Bekijk video: Modem/ Breedband

In de tijd dat de 3-jarige Savanna elders verbleef, was haar moeder onder behandeling. Na de behandeling achtte Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, die het toezicht en de begeleiding van het gezin voor zijn rekening nam, de moeder weer in staat het kind zelf op te voeden. De peuter keerde daarop terug naar huis. Een gezinsvoogd hield toezicht.

De hulpverlening rondom het gezin werd later geïntensiveerd op grond van twee meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De moeder accepteerde deze extra zorg. Hoe lang Savanna uit huis geplaatst is geweest, is niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe het ondanks de intensieve begeleiding mis heeft kunnen gaan.