DEN HAAG - Het proces tegen de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic voor het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag is dinsdagochtend achter gesloten deuren voortgezet. Rechters van het VN-hof kunnen daartoe besluiten als er zeer gevoelige en geheime informatie die niet voor de openbaarheid is bestemd naar buiten kan komen tijdens getuigenissen.

Ook worden verhoren van getuigen die gevaar lopen het slachtoffer te worden van wraakacties doorgaans van de buitenwereld afgeschermd. De gesloten zitting duurt vermoedelijk de hele dag.

/DOSSIERMilosevic