DEN HAAG - De Tweede Kamer is kritisch over de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld om terroristische aanslagen te voorkomen. De fracties willen onder meer opheldering over het alerteringssysteem en willen weten wie nu op welk moment precies de baas is, als er een terreurdreiging is. Verder is de Kamer verdeeld over de extra bevoegheden van justitie en opsporingsdiensten. Ook wil ze meer onderbouwing van de maatregelen.

Dat bleek donderdag in een debat over de kwestie met de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken), die over de veiligheid gaan. Donner is de bewindspersoon die bij een acute terreurdreiging de doorzettingsmacht heeft. De PvdA en SP vinden het logischer, als die macht bij de minister van Binnenlandse Zaken ligt. De LPF, D66 en Groep Wilders zien liever één minister van Veiligheid. CDA en VVD steunen de huidige keus. De SGP is al blij dát er een doorzettingsmacht is.

De linkse partijen zijn bezorgd over de extra bevoegdheden en de uitwisseling van informatie tussen allerlei diensten. Bij PvdA en GroenLinks komt dit over als een vrijbrief voor de opsporingsdiensten.

De VVD, LPF en Groep Wilders willen juist iets verder gaan met de bestrijding van potentiële terroristen. De VVD wil dat Schiphol een permanent risicoveiligheidsgebied wordt, waar altijd gefouilleerd mag worden. Anders is hiervoor eerst een aanwijzing van de officier van justitie nodig. De LPF wil meer de vinger aan de pols hebben bij stichtingen, die mogelijk kwalijke dingen in de zin hebben. Wilders vroeg zich af of imams verplicht kunnen worden hun preken in het Nederlands te houden. Dat vergroot naar zijn mening de transparantie.