DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil met gemeenten afspraken maken over het tegengaan van criminaliteit en schooluitval onder Antilliaanse jongeren. Ook moeten gemeenten die jongeren aan het werk helpen.

Dat blijkt uit plannen waar het kabinet zich vrijdag over buigt, zo hebben ingewijden in Den Haag woensdag gezegd. Volgens die bronnen hoeven de gemeenten niet helemaal zelf voor de kosten van die plannen op te draaien.

De minister wil vooralsnog geen scherp toelatings- of verwijderingsbeleid voor Antilliaanse criminele jongeren. Ze wacht eerst de aanbevelingen van een Antilliaans-Nederlandse commissie naar de juridische mogelijkheden van een sociale vormingsplicht voor ontspoorde Antillianen tussen de 16 en 24 jaar.

Premier Ys van de Nederlandse Antillen heeft eerder al gezegd dat hij dat wil. Hij wil dat de jongeren verplicht lessen volgen of werk verrichten. Doen ze dat niet, dan zouden ze een boete of zelfs celstraf moeten krijgen.