DEN HAAG - Het kabinet gaat nog praten over de toekomstbestendigheid van de WW, maar dat zal in deze regeerperiode niet meer leiden tot nieuwe ingrepen. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in het wekelijkse vragenuuurtje van de Tweede Kamer.

De Geus en zijn collega Brinkhorst van Economische Zaken waren door Kamerlid Vendrik van GroenLinks op het matje geroepen na tegenstrijdige uitspraken in de media. Brinkhorst had gezegd dat het kabinet "nog niet klaar is" met de WW, terwijl De Geus had laten weten dat er geen bezuinigingen meer zullen komen in de werkloosheidswet.

Eén lijn

Maar in het vragenuurtje bleken D66'er Brinkhorst en CDA'er De Geus, na overleg met vice-premier Zalm, op één lijn te zitten. "Het WW-programma van dit kabinet is geschreven", aldus De Geus.

Het kabinet wil wel later dit jaar, als een advies daarover van de Sociaal-Economische Raad binnen is, praten over de WW op langere termijn. Daarbij bestaan wat De Geus betreft "geen taboes". Hij wees op de mogelijkheid dat de WW over een aantal jaren wordt gebruikt als alternatief voor VUT en prepensioen, regelingen die het kabinet vanaf 2006 gaat ontmoedigen.

'Vluchtroute'

Brinkhorst en VVD'er Zalm waarschuwen al langer dat de WW in de toekomst de nieuwe "vluchtroute" kan worden voor bedrijven die van hun ouder personeel af willen. Brinkhorst wees er in het vragenuurtje op dat de Duitse regering van sociaal-democraten en groenen al tot harde ingrepen in de werkloosheidswet heeft besloten.