DEN HAAG - Onderwijsinstellingen sjoemelen nog steeds met het aantal studenten dat ze opvoeren om geld van de overheid te ontvangen. Staatssecretaris Rutte heeft woensdag aan de Tweede Kamer geschreven dat scholen het ook vorig jaar niet altijd zo nauw namen met de regels.

Dit voorjaar rapporteerde de commissie-Schutte, die de zogeheten hbo-fraude onderzocht, dat instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, universiteiten maar vooral hogescholen ruim 58 miljoen euro ten onrechte hebben gekregen, omdat ze creatief omgingen met de bekostigingsregels. Zo kregen ze geld voor studenten die in werkelijkheid geen onderwijs volgden.

Uitzoeken

Rutte geeft niet aan hoeveel instellingen opnieuw in de fout gaan en welke bedragen er in het spel zijn. Het ministerie is de zaak nu aan het uitzoeken.

De staatssecretaris kreeg signalen dat bij een aantal instellingen in het hoger onderwijs en de BVe-sector (middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneduactie) iets niet in de haak is met de gegevens die ze vorig jaar voor bekostiging hebben opgegegeven.

Overtreden

Omdat die regels niet altijd even duidelijk zijn, heeft Ruttes voorganger Nijs die vorig jaar nog eens duidelijk opgeschreven. Rutte constateert nu dat een deel van de scholen zich openlijk niet aan die regels houdt, aangezien ze die aanvechten. Hij stelt echter ook vast dat er instellingen bij zijn die de grenzen "blijven zoeken en overtreden".

In een reactie op het rapport-Schutte zei voorzitter F. Leijnse van de HBO-raad, de koepel van het hogerberoepsonderwijs, al dat Schutte veel te streng was geweest. Zeker de helft van het bedrag dat de hogescholen volgens Schutte te veel hadden ontvangen (44 miljoen), zouden ze niet terug hoeven te betalen, omdat de regels onduidelijk waren.

Vervolgonderzoek

De commissie-Schutte doet nu nog een vervolgonderzoek bij zeven instellingen, aangezien hij door tegenwerking niet op tijd met zijn eerste opdracht klaar was. Dit onderzoek gaat tussen de 2 en 2,5 miljoen euro kosten, laat Rutte de Kamer weten. De eerste fase kostte ruim 10 miljoen.