DEN HAAG - Premier Kok en de vice-premiers Jorritsma en Borst en minister De Vries van Binnenlandse Zaken overleggen dinsdagochtend in het Catshuis met de leiding van de Lijst Pim Fortuyn over de datum van de verkiezingen. Premier Kok heeft dit maandag gezegd na afloop van het extra kabinetsberaad.

Bij het overleg dat dinsdagochtend plaatsheeft tussen leden van het kabinet en de leiding van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), is ook een broer van de vermoorde politicus aanwezig. Dit heeft LPF-bestuurslid P. Langendam dinsdag gezegd.

Langendam zelf behoort eveneens tot de delegatie van de LPF die op het Catshuis over de datum van de verkiezingen overlegt met premier Kok, de vice-premiers Jorritsma en Borst en minister De Vries van Binnenlandse Zaken. Namens de LPF zijn verder onder anderen W. de Jong, de nummer vier van de lijst, F. Zeroual, die elfde staat op de lijst, en A. de Booij aan tafel.

'Verkiezingen moeten doorgaan'

J. Janssen van Raay, derde op de kandidatenlijst van de Lijst Pim Fortuyn, vindt dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer gewoon op 15 mei door moeten gaan. Volgens hem bepleit ook de rest van LPF dit.

"Pim heeft zelf gezegd dat het zo zou moeten gebeuren", zei Janssen van Raay dinsdag bij het Catshuis. Volgens hem is de nummer twee op de lijst, Varela, te onervaren om de lijst te trekken. Hij vindt de nummer vier W. de Jong, de aangewezen figuur daarvoor.

"Het is buitengewoon belangrijk om goed de gevoelens te kennen van de top van de Lijst Pim Fortuyn", aldus Kok. De premier heeft eerder op de avond al contact gehad met nummer twee van de LPF, Varela, en LPF-woordvoerder Herben.

Kok heeft het diep leedwezen overgebracht en hulp aangeboden "op welke terreinen dan ook". Kok sprak van een sfeer van collectieve verslagenheid onder de bewindslieden, "dat dit vreselijke ons is overkomen".

De premier verwierp de suggestie dat de gevestigde politieke partijen met hun uitlatingen zouden hebben bijgedragen aan een anti-Fortuyn-sfeer. "Verdachtmakingen over medeplichtigheid aan de barbaarse daad wijs ik krachtig van de hand", aldus Kok. Hij beklemtoonde dat hij in op 20 maart meteen, nadat Fortuyn een taart in zijn gezicht had gekregen, die daad heeft veroordeeld.

Mens: LPF opheffen

Harry Mens, vriend van Pim Fortuyn, vindt dat de Lijst Pim Fortuyn nu moet worden opgeheven. Dat zou Fortuyn in deze situatie ook gewild hebben, zo verklaarde Mens stellig bij Villa BvD (RTL4) en in het NOS Journaal.

Dat mensen ondanks de dood van Fortuyn toch op hem willen stemmen, wijst hij van de hand. "Pim heeft mij kort geleden in vertrouwen verteld dat hij grote moeite heeft met de kwaliteit van de mensen op zijn lijst. Tien dagen geleden stond hij nog op het punt de pijp aan Maarten te geven. Pim wilde geen chaos. Als nu mensen toch allemaal op hem gaan stemmen krijg je chaos."

"Pim wilde graag een coalitie met de VVD en het CDA. Als mensen dan echt in de geest van Pim willen stemmen, laten ze dan die partijen steunen, of eventueel de PvdA."

Volgens Mens was er een splijtzwam aan het ontstaan binnen de partij. Een aantal mensen op de lijst vond hij kwalitatief goed, maar ook een aanzienlijk aantal niet.


Teken hier het condoleance register


Lees de reacties van de lezers

/DOSSIERPim Fortuyn