UTRECHT - Officier van justitie Y. Hopman heeft woensdag voor de rechtbank in Utrecht levenslang geist tegen de 60-jarige Paul de R. . Volgens de aanklaagster is bewezen dat De R. het Baarnse echtpaar Müller heeft gedood en begraven in een geïmproviseerd graf op het terrein van de kinderboerderij die hij beheerde.

"Mensonterend", noemde zij het lot van de slachtoffers. Het gevaar dat De R. nog eens toeslaat is zo groot, dat hij definitief uit de maatschappij verwijderd moet worden, aldus de officier. Ook acht Hopman bewezen dat De R. zich, nadat hij zich had ontdaan van het echtpaar, geld van de Müllers heeft toegeëigend, onder meer door handtekeningen te vervalsen op bankmachtigingen. Hopman heeft aangekondigd in verband met deze fraude ongeveer 160.000 euro van De R. te zullen vorderen. Dit zal op een later tijdstip geschieden.

De R. werd begin dit jaar gearresteerd, direct nadat op het terrein van de Baarnse kinderboerderij de stoffelijke overschotten van Hans en Ria Müller door de politie waren opgegraven. Deze hebben jaren in het geïmproviseerde graf gelegen. Bij Hans Müller kon worden vastgesteld dat hij is gewurgd. Ria Müller is vermoedelijk gestikt door tape dat om haar gezicht was gewikkeld.

Onrust

Volgens Hopman heeft de dubbele moord tot grote maatschappelijke onrust geleid - velen in Baarn hadden psychische hulp nodig toen de lugubere details van de zaak bekend werden. Het echtpaar Müller verdween eind 1999 voorgoed. In de tijd daarna betrok hun 'huisvriend' De R. hun woning aan de Rembrandtlaan in Baarn. Aan verontruste buren vertelde De R. dat de Müllers naar België waren vertrokken. De politie reageerde in eerste instantie niet op meldingen van buren omtrent de mysterieuze verdwijning van het echtpaar.

Journalist Peter R. de Vries stelde vorig jaar een eigen onderzoek in en stuitte al snel op tal van verdachte omstandigheden, waarvan De R. het middelpunt was. Hij droeg zijn bevindingen over aan politie en justitie in Utrecht, waarna de zaak in een stroomversnelling raakte, met de vondst van de stoffelijke overschotten en de arrestatie van De R. als resultaat.

Gedragskundigen

Gedragskundigen stelden onder meer vast dat De R. ernstig contactgestoord is en dat het gevaar voor herhaling groot moet worden geacht. De psychische stoornissen van De R. zijn nagenoeg onbehandelbaar. Gebleken is dat De R. mensen jarenlang voor de gek kan houden, meent officier Hopman.

Hij wist de moord op de Müllers immers vier jaar lang te verbloemen, terwijl hij hun huis bewoonde en leefde van hun geld. Hopman wil het risico niet nemen dat De R, eventuele tbs-behandelaars om de tuin zou leiden, door te veinzen dat hij van zijn stoornissen is genezen. Het deskundigenadvies om tbs op te leggen, negeerde zij daarom.

"De beveiliging van de maatschappij dient voorrang te krijgen boven de behandeling in het kader van de tbs", aldus officier Hopman. Haar resteerde derhalve niets anders dan een levenslange celstraf te eisen.

Criminele verleden

Het gevaar voor herhaling blijkt volgens de officier ook uit het criminele verleden van De R. Hij kwam wegens inbraken en overvallen herhaaldelijk met justitie in aanraking en kreeg in de jaren zeventig al tbs (toen nog tbr) opgelegd. Ook wees Hopman op de zaak-Akersloot: in 1970 verdween de Haarlemse weduwe Tina Akersloot van de ene dag op de andere. Zij is voor het laatst waargenomen toen zij in de auto van De R. stapte. De R. trok na haar verdwijning in haar woning. In zijn auto werden zowel bloedsporen, een schep en zand aangetroffen.

Door de gebrekkige onderzoeksmethoden van die tijd, kon niet bewezen worden dat De R. de nooit teruggevonden vrouw heeft vermoord en ging hij vrijuit.

Vrijspraak

De advocate heeft gevraagd om haar cliënt wel tbs op te leggen. Voor de aan P. de R. toegedichte dubbele moord is volgens zijn raadsvrouw M. Melchers geen bewijs. Ze vindt dat haar cliënt dan ook voor dit misdrijf moet worden vrijgesproken.

"Het is niet gebruikelijk om voor vermogensdelicten tbs op te leggen, maar mijn cliënt heeft zulke ernstige stoornissen dat hij daaraan geholpen moet worden", betoogde Melchers. Volgens de advocate is de lange criminele carrière van De R. veroorzaakt door die stoornissen en verdient hij daarom tbs. De eis van de officier van justitie, levenslang, noemde de advocate uitzichtloos. Ook De R. zelf liet tijdens het proces weten dat hij graag in een tbs-kliniek behandeld wil worden.

Doodsoorzaak

Melchers vindt dat de dubbele moord De R. niet kan worden aangerekend, omdat de doodsoorzaak niet vaststaat en er in haar ogen geen enkel technisch bewijs is tegen haar cliënt. Voor de feiten en omstandigheden die de officier van justitie zo verdacht vindt, kan De R. hele logische verklaringen geven, vindt ze.

In zijn laatste woord liet De R. alleen weten zich bij het betoog van zijn advocate aan te sluiten.

/LINK

Baarnse moordzaak