DEN HAAG - De ingrepen in de WW betekenen niet dat de werkloosheidsuitkering nu met rust wordt gelaten. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) zegt dat woensdag in de Volkskrant. "Over de WW praten we door, daarover zijn in het kabinet afspraken gemaakt."

Het is nu zo dat volgend jaar de drempel voor de WW omhooggaat. Alleen wie 39 van de laatste 52 weken heeft gewerkt en bovendien vier van de afgelopen vijf jaar, komt nog voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking. Uit de woorden van Brinkhorst is af te leiden dat het daarbij niet blijft.