NEW YORK - Minister Bot (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag zijn Turkse collega Gül in niet mis te verstane bewoordingen doordrongen van de ernst van de situatie die is ontstaan door de impasse in het hervormingsproces in Turkije. "Turkije heeft tot nu toe een heel goede etappe gereden, maar dreigt nu op de laatste honderd meter in de hekken te rijden", hield hij Gul voor tijdens een gesprek in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Bot doelde op het stagneren van de parlementaire goedkeuring van de herziening van de Turkse strafwet. De impasse kan er toe leiden dat de Europese Unie in december nog geen positief besluit kan nemen over het aangaan van onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU.

Strafrecht

Herziening van de strafwet wordt door de EU als cruciaal gezien voor de bereidheid van Turkije om zich aan te passen aan de Europese waarden en normen.

Bot, die het gesprek voerde in zijn hoedanigheid van roulerend voorzitter van de Europese Unie, wees Gül erop dat ook het initiatief om overspel strafbaar te stellen en de voortdurende bemoeienis van Ankara met het Turkse deel van Cyprus, het land "geen bonuspunten oplevert bij de Europese Commissie".

Kopenhagen-criteria

De commissie brengt begin oktober een rapport uit over de vorderingen die Turkije heeft gemaakt om te voldoen aan de zogeheten Kopenhagen-criteria, de voorwaarden die de EU stelt aan de rechtsorde, de mensenrechten en de democratie in een kandidaatlidstaat.

Het besluit over de toetredingsonderhandelingen wordt in december genomen onder het Nederlands voorzitterschap van de unie. Bot waarschuwde Gül dat Nederland neutraal en objectief te werk zal gaan, maar dat Turkije wel duidelijk zal moeten maken of het zijn eigen weg wil gaan of daadwerkelijk voor Europa wil kiezen. "Het is kiezen of delen," aldus Bot.

Gül was zich volgens Bot zeer bewust van de zorgelijke situatie. Volgens de Turkse bewindsman was de wens van een deel van de regeringspartij om het overspel in de strafwet op te nemen ineens opgekomen en was de regering daardoor enigszins overvallen. Hij verzekerde Bot echter dat de regering de zaak wel weer recht zou trekken.