DEN HAAG - Minister Zalm (Financiën) heeft dinsdag op prinsjesdag zijn tiende miljoenennota en de bijbehorende begrotingsstukken officieel aangeboden aan de Tweede Kamer.

In een toelichting gaf Zalm aan zich te realiseren dat sommige maatregelen van het kabinet ingrijpend kunnen zijn en "als pijnlijk worden ervaren". Hij verwees daarvoor onder meer naar het afschaffen van de fiscale aftrek van prepensioenpremies per 2006. Hij benadrukte echter dat het kabinet ook het belang van de jongere generaties in het oog moet houden.

Zalm bood een dunnere miljoenennota dan voorgaande jaren aan. Hij kondigde aan te proberen de hoop papier volgend jaar nog wat verder af te slanken.

Tegenover een volle Tweede Kamer noemde vice-premier Zalm het een "vreemde gewaarwording" om prinsjesdag te beleven zonder premier Balkenende, die met een infectie aan de voet in het ziekenhuis ligt. Ondersteund door tromgeroffel van de Kamerleden sprak Zalm de hoop uit dat Balkenende weer snel hersteld is.