WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de Verenigde Naties maandag officieel laten weten dat zij niet van plan zijn partij te worden bij het Internationaal Strafhof (ICC). Washington geeft eveneens aan zich geenszins gebonden te voelen aan de doelstellingen van het Statuut van Rome waarbij het ICC wordt opgericht.

Dit heeft de speciale ambassadeur van president Bush inzake oorlogsmisdaden, Pierre-Richard Prosper, maandag laten weten. Bush' voorganger Clinton had het Statuut van Rome eind december 2000 getekend.

De VS willen het echter niet ratificeren omdat zij bang zijn dat Amerikaanse militairen voor in het buitenland gepleegde oorlogsmisdaden voor het ICC worden gedaagd.

Prosper zei maandag, net zoals zijn baas, minister Powell (Buitenlandse Zaken), zondag al, dat de VS zich terugtrekken omdat het ICC aan geen enkele autoriteit verantwoording schuldig is.

Het Statuut van Rome uit 1998, dat de oprichting van het hof regelt, treedt 1 juli in werking. Het ICC wordt het eerste permanente internationaal strafhof voor de berechting van de zwaarste misdrijven, zoals genocide (volkerenmoord), misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. In tegenstelling tot de huidige VN-tribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda moet het uiteindelijk wereldwijde bevoegdheid krijgen. Zetel van het ICC wordt Den Haag.