DEN HAAG - De hervormingen van het kabinet zullen volgend jaar, gesteund door een beginnend herstel van de economie, leiden tot "hernieuwd vertrouwen en nieuw perspectief". Koningin Beatrix zei dat dinsdag in de troonrede. "Vertrouwen geeft een samenleving veerkracht en daadkracht", aldus de vorstin.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Zij onderstreepte dat herstel van vertrouwen een bijdrage vraagt van iedereen. "In Nederland hebben burgers en maatschappelijke organisaties door de jaren heen bewezen grote veranderingen in de wereld en in onze eigen maatschappij te kunnen opvangen."

Nieuwe samenhang

Hersteld vertrouwen moet volgens de koningin gebaseerd zijn op een nieuwe samenhang. "De overheid kan dat niet alléén realiseren. Het zijn burgers, maatschappelijke organisaties en sociale partners die vorm geven aan de Nederlandse samenleving." Volgens de koningin zullen op het gebied van werk en inkomen werkgevers en werknemers "nieuwe accenten" moeten kunnen leggen, waarbij hun eigen rol niet ter discussie staat.


Koningin Beatrix leest in de Ridderzaal de troonrede voor

De koningin gaf in de troonrede traditiegetrouw een opsomming van het beleid voor volgend jaar. Ze zei dat de regering daarbij de meest kwetsbare groepen in de samenleving wil ontzien.

Zij ging ook in op de omstreden VUT- en prepensioenplannen die in 2006 zullen ingaan. Volgens haar beseft de regering dat dit bij oudere werknemers onzekerheden oproept. "De voorstellen bevatten dan ook goede overgangsregelingen."

Het vertrouwen van burgers in de toekomst wordt niet alleen versterkt door een betere economie, maar ook door verbetering van de veiligheid, aldus de koningin. Nederland is niet gevrijwaard van dreigingen van fanatieke groeperingen, zei ze. Het kabinet heeft daarom "ingrijpende maatregelen" getroffen.

Groot respect

De "mannen en vrouwen van onze krijgsmacht" die vredesmissies vervullen in Irak, Afghanistan en de Balkan, "verdienen groot respect en dankbaarheid", zei de koningin verder. "Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de gewonde en gesneuvelde Nederlandse militairen en hun families."

Het voorzitterschap van de Europese Unie dat Nederland op dit moment vervult vergt "een grote verantwoordelijkheid om beslissingen over de verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgvuldig voor te bereiden". Zonder Turkije bij naam te noemen zei de koningin dat "de gestelde toetredingscriteria strikt moeten worden toegepast". De EU beslist later dit jaar of zij met Turkije gaat onderhandelen over de toetreding van dit land.