DEN HAAG - De fractievoorzitters in de Tweede Kamer komen woensdagochtend op verzoek van Kamervoorzitter Weisglas bijeen om te besluiten over het tijdstip van de algemene beschouwingen. Die zouden woensdag en donderdag plaatsvinden, maar zijn uitgesteld in verband met de ziekte van premier Balkenende.

De premier ligt sinds begin vorige week in een ziekenhuis met een ernstige infectie aan zijn rechtervoet. Vice-premier Zalm zei afgelopen vrijdag ervan uit te gaan dat Balkenende nog zeker twee weken op non-actief blijft.

Vervanger Zalm

Mocht woensdag blijken dat Balkenende volgende week inderdaad nog niet inzetbaar is, dan vindt D66-fractieleider Dittrich dat de algemene beschouwingen moeten plaatsvinden met vice-premier Zalm. "Wij debatteren het liefst met Balkenende, maar als het niet volgende week kan, wordt het wel heel erg vooruitgeschoven. En wij vinden dat de beschouwingen snel moeten plaatsvinden."

Volgens Dittrich moet het kabinet zo vlug mogelijk een goede uitleg geven van zijn voorstellen. "Ik hoor op de radio FNV-voorzitter De Waal allemaal dingen zeggen die niet waar zijn. Het kabinet moet snel met een heldere reactie komen."

Debat met Balkenende

Fractievoorzitter Halsema van GroenLinks is er geen voorstander van de algemene beschouwingen volgende week al te houden als Balkenende dan nog niet is hersteld. "Wij willen heel graag met Balkenende debatteren. Twee weken uitstel kan wat ons betreft wel. Alleen als het heel lang gaat duren, dan moet het debat maar met Zalm plaatsvinden."