BRUSSEL - Het aantal diersoorten in Europa blijft voorlopig dalen. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Unie het zelf opgelegde doel haalt om de afname in 2010 te stoppen. De aanslagen van nieuwe wegen, intensieve landbouw en overbevissing zijn te sterk.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat in een Europees milieurapport. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft het rapport maandag in Brussel gepresenteerd aan de milieucommissie van het Europees Parlement.

Helft

Naar schatting is van de Europese diersoorten uit 1850 nog minder dan de helft (45 procent) over. Diersoorten die vroeger veel voorkwamen, zijn nu zeldzaam of uitgestorven. In de meeste EU-landen fladderen bijvoorbeeld veel minder vlinders dan dertig jaar geleden.

Richtlijnen

De EU heeft de laatste jaren wel Vogel- en Habitatrichtlijnen uitgevaardigd. Die beslaan nu zowat eenzevende van het Europese grondgebied. Maar de richtlijnen voegden weinig toe, ontdekte het RIVM na een steekproef. Bijna al deze gebieden waren al beschermd door nationale of lokale regels.

Hoeveel grond Europa wil overhouden voor natuur en wilde diersoorten is onduidelijk, vindt het RIVM. Een toekomstplan ontbreekt. Het wordt tijd voor een totaalsom van alle grondclaims voor transport, landbouw of natuur, vindt het RIVM.

Positief

Het instituut is verder positief over het milieu in Europa. Vooral West-Europa is best schoon; zeker als men het vergelijkt met Oost-Europa. In het westen is 2 tot 5 procent van de gezondheidsklachten te wijten aan het milieu, vooral luchtvervuiling en lawaai van stadsverkeer. In Oost-Europa is dat 5 tot 8 procent.

Voortdurende aandacht voor de uitlaateisen en lawaai van auto's is nodig, concludeert het rapport. Het vraagt ook meer aandacht voor de vliegtuigen en schepen, die in veel milieuplannen nog buiten schot zijn gebleven. Het RIVM voegt eraan toe dat een gezonde levensstijl meer invloed heeft op de gezondheid dan het milieu.

Schoon autoverkeer

Een schoner autoverkeer is ook een van de prioriteiten van staatssecretaris Van Geel. Hij komt met meerdere voorstellen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Zo streeft hij naar een verplichte zuinigheidsmeter in nieuwe auto's en naar stillere autobanden.