MÜNCHEN - Ongeveer 61 procent van de jongeren in Duitsland heeft iets tegen homoseksuelen. Dat blijkt uit een maandag verschenen onderzoek waarbij 669 jongens en meisjes tussen de 12 en jaar zijn ondervraagd. De enquête is uitgevoerd door een opinie-instituut in München.
onderzoek

Meisjes zijn als het om homoseksualiteit gaat toleranter dan jongens. Van de jongens zei ruim 70 procent een negatieve houding te hebben ten opzichte van homo's en lesbiënnes. Bij de meisjes was dat 50 procent.

De onderzoeksleider zei dat kennelijk nog steeds traditionele ideeën heersen hoe mannen en vrouwen zich dienen te gedragen. Bij een onderzoek in 1998 gaf 34 procent aan homoseksualiteit af te wijzen.