MAASTRICHT - Als de Maastrichtse cementfabriek ENCI tot op grote diepte mergel mag gaan winnen, zal de Maas ernstig vervuild raken door chloor-, zout- en zwavelhoudend water. Met die waarschuwing kwam de Vereniging tot Redding van de Sint Pietersberg VRSP zondag.

Brak water met deze gevaarlijke stoffen zal in grote hoeveelheden in de Maas terecht komen, aldus de VRSP. Dat brakke water zal in het hele stroomgebied van de Maas van Maastricht tot en met Rotterdam flora en fauna aantasten. Mogelijk zal het Maaswater voorgoed ongeschikt worden voor drinkwatervoorziening, aldus de VRSP.

De vereniging verzet zich om die reden tegen plannen van de provincie Limburg om ENCI nog 25 jaar extra en tot op grote diepte verder te laten graven naar mergel voor de cementindustrie.

De aankondiging door de Provincie dat ENCI verder mag graven, komt vlak nadat diezelfde provincie een door de cementfabriek ingediende milieu-effectrapportage (MER) heeft afgewezen, aldus de vereniging. Er is nog geen nieuwe MER, hoe weet de provincie dan wat voor gevolgen de door ENCI gevraagde dieptewinning tot tien meter beneden NAP ofwel 55 meter beneden de stand van de Maas ter plaatse heeft, vraagt de vereniging zich af.

"Een nieuw aangepast MER-rapport kan nimmer voldoen aan de normen die er moeten zijn voor dieptewinning, zeker ten aanzien van doorbraak van brak water, dat funest is voor alles wat leeft - mens, flora en fauna'', zei een woordvoerder van de VRSP.

Daarbij komt dat het verlenen van een vergunning aan de cementfabriek de gemeente Maastricht zal opzadelen met miljoenenclaims van mensen die bij de Sint Pietersberg een huis hebben gekocht. Tot nog toe heerste bij kopers de overtuiging dat het na 2008 met het winnen van mergel afgelopen zou zijn, besluit de VRSP.