AMSTERDAM - De PvdA en SP hebben vandaag hun alternatieve plannen voor het kabinetsbeleid gepresenteerd. De PvdA zegt net als het kabinet te bezuinigen, maar altijd op basis van 'sterkste schouders, zwaarste lasten'. De Socialistische Partij (SP) wil in 2005 2,7 miljard euro extra investeren.

In diverse steden in het land richtten Kamerleden van de PvdA het woord tot voorbijgangers op straat. In de zogenoemde 'Straten-Generaal', die voor de tweede keer door de partij werden georganiseerd, lichtten de politici hun 'Beterbegroting' toe.

Bos sprak in de Amsterdamse Indische Buurt voor ongeveer 200 toehoorders. Volgens zijn woordvoerder Remco Dolstra waren zij het vooral met de fractieleider eens. De alternatieven die de partij aandraagt, leiden naar eigen zeggen tot meer banen, meer groei en betere lastenverdeling. Volgens de PvdA blijven grote problemen liggen in het huidige kabinetsbeleid.

Werkbonus

De partij wil werknemers een werkbonus van 500 euro geven, in de vorm van een belastingkorting en 800 miljoen euro uittrekken voor kinderopvang. De partij zet ook het mes in de no-claimregeling in de zorg. Door een grens te stellen aan de opbouw van pensioenen moeten de hogere inkomens meer bijdragen aan de collectieve voorzieningen.

De PvdA zegt net als het kabinet te bezuinigen, maar altijd op basis van 'sterkste schouders, zwaarste lasten'. Volgens Bos geeft zijn partij evenveel geld uit als het kabinet, maar maakt ze andere keuzes. "De PvdA wordt door rechts Nederland vaak verweten dat ze de staatsschuld laat oplopen. Die lol gunnen we ze niet."

SP

De Socialistische Partij (SP) wil in 2005 2,7 miljard euro extra investeren, zo maakte partijleider Jan Marijnissen zaterdag bij de presentatie van de eerste alternatieve begroting van de SP in Hilversum bekend. Met dat geld wil hij de koppeling tussen uitkeringen en ambtenarensalarissen en de gemiddelde loonstijging in de markt in ere herstellen.

De SP wil pc-privé-projecten weer invoeren. Het grijs kenteken blijft bestaan en de partij wil de geplande korting op de werkloosheidsuitkering van mensen met een ontslagvergoeding tegenhouden. Bovendien wil de SP nieuwe bezuinigingen op het onderwijs en in de zorg en de invoering van de no-claimregeling in de zorg voorkomen.

Bezuinigingen

Marijnissen wil deze plannen uit zijn alternatieve begroting betalen met bezuinigingen op onder meer de verbreding van snelwegen, de Betuwelijn, en defensie. De SP wil de huurstijging bevriezen, waardoor de uitgaven voor huursubsidie minder oplopen en wil mensen met hogere inkomens zwaarder belasten. Dat laatste gebeurt in de plannen van de partij bijvoorbeeld door een hervorming van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de AWBZ-premies voor de hogere inkomens.

Volgens Marijnissen is dit alles mogelijk zonder het begrotingstekort verder te laten oplopen.

Rijksbegroting

Dinsdag wordt op Prinsjesdag de Rijksbegroting gepresenteerd. GroenLinks presenteert voor die tijd eveneens een tegenbegroting. De oppositie zal aan het woord komen tijdens de politieke en financiële beschouwingen. Die zijn door de ontsteking aan de voet van premier Jan Peter Balkenende uitgesteld. Een datum is nog niet bekend.