DEN HAAG - PvdA-minister Pronk kan zich niet vinden in de belangrijkste conclusie in het Srebrenica-rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Pronk is het nog steeds eens met het kabinetsbesluit van 1993 om troepen te zenden naar Srebrenica.

Pronk zegt dat maandag in een interview in dagblad Trouw. "Als we toen naar Bosnië hadden moeten gaan onder de voorwaarden die het NIOD nu stelt, dan waren we nooit gegaan", zegt hij.

Het NIOD concludeerde dat de uitzending van de Nederlandse VN-troepen naar de moslimenclave een ondoordachte beslissing was, die leidde tot een nagenoeg onuitvoerbare missie. Volgens het onderzoeksinstituut lieten toenmalig premier Lubbers en minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek zich leiden door een mengeling van compassie en de ambitie een grotere rol op het wereldtoneel te spelen.

Volgens Pronk is ook die conclusie niet juist. "Nee, er was vooral een gevoel van medeverantwoordelijkheid", zegt Pronk. Hij was destijds minister van ontwikkelingssamenwerking.