DEN HAAG - Een meerderheid van 79 procent van de Nederlanders vindt dat premier Balkenende en zijn ploeg hun werk niet goed doen. Meer dan 80 procent gelooft dat het kabinet de economie niet beïnvloedt of zelfs verslechtert. De meesten, 54 procent, zijn tegen de ideologie om de burger meer verantwoordelijkheid te geven. Ze hebben liever goede gemeenschappelijke voorzieningen.

Balkenende zelf is ook niet populair: 10 procent beschouwt hem als premier van alle Nederlanders en 20 procent is gechamermeerd van zijn persoonlijke optreden. Dat blijkt uit een enquête die bureau Motivaction in opdracht van de Volkskrant heeft uitgevoerd onder 2818 Nederlanders.

Zij kregen vragen voorgeschoteld over een aantal impopulaire maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. Zo wil het kabinet dat mensen tot hun 65ste doorwerken, maar 59 procent van de Nederlanders vindt dat te lang.

Het kabinetsstreven om burgers meer verantwoordelijkheid te geven is het populairst onder hogeropgeleiden: 49 procent van de burgers met een universitaire of hbo-opleiding kan zich erin vinden. Bij lageropgeleiden is dat maar 20 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 30 procent van de Nederlanders 'zeker' of 'waarschijnlijk' bereid is zijn bejaarde ouders in huis op te nemen.