SINGAPORE - De Chinezen hebben het papier zeer waarschijnlijk eerder uitgevonden dan tot dusver is aangenomen. Dat meldt de in Singapore verschijnende Straits Times maandag.

Uit recente archeologische vondsten in het noordwesten van China is gebleken dat het papier vrijwel zeker al bestond in de zogenoemde Westelijke Han dynastie (206 voor Christus tot 25 na Christus). De uitvinding van het papier staat tot dusver officieel genoteerd voor het jaar 105 na Christus, de periode van de Oostelijke Han dynastie.

De uitvinder van het papier zou, althans tot dusver, ene Cai Lun zijn geweest. Hij ontwikkelde een techniek om touw, hennep en andere garens tot een vezelbrij te maken, die na verdunning met water kon worden gefiltreerd. De jongste vondsten in noordwest-China wijzen erop dat deze techniek al twee eeuwen eerder bestond.

De oude Egyptenaren kenden overigens ook al schrijfmateriaal in de vorm van bewerkt papyrus, een plantensoort. Dit materiaal werd waarschijnlijk al in 2400 voor Christus gebruikt. Het 'moderne' papier zoals wij dat nu kennen is evenwel gebaseerd op de techniek zoals die in China werd ontwikkeld.