DEN HAAG - Europa is nog lang niet klaar voor een uitbraak van vogelgriep als deze ook op mensen over kan slaan. Zo moet er bijvoorbeeld hard worden gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins en hebben lidstaten nog lang niet genoeg antivirale middelen. Dat heeft Europees Commissaris D. Byrne (Consumentenzaken en Gezondheid) vrijdag in Den Haag gezegd op een Europese conferentie.

Nederland heeft wel een voorraad grondstoffen voor de productie van antivirale middelen. Volgens Byrne is Nederland echter een uitzondering. Op termijn zou er zelfs een Europese voorraad van antivirale middelen moeten komen. In het kader van bioterrorisme wordt daar op globaal niveau al over gesproken, zei Byrne.

Vooralsnog is een Europese voorraad om te voorkomen dat mensen ziek worden bij een uitbraak van vogelgriep alleen al toekomstmuziek. Veel lidstaten hebben nog niet eens een nationale voorraad.

Volgens Byrne moeten de medische en veterinaire sector, en de industrie ook op dit punt beter samenwerken. "Onze burgers zullen het moeilijk vinden om te begrijpen dat we verder zijn met de vaccins voor dieren dan voor mensen." Overigens is het vaccineren van dieren een heikel onderwerp in Brussel. Zo mogen varkens om economische redenen niet gevaccineerd worden tegen varkenspest. Bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten weigeren namelijk vlees van gevaccineerde dieren.