AMSTERDAM - Bijna tweederde (60 procent) van de bevolking heeft veel moeite met de bezuinigingsplannen van het kabinet. Nederlanders hebben, net als de vakbonden, vooral moeite met de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd, het langer werken tegen hetzelfde salaris en het afschaffen van de VUT en het prepensioen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat blijkt uit een vrijdag gepresenteerde peiling onder 750 mensen, gedaan door onderzoeker Maurice de Hond, in opdracht van het NOS-Radio 1 Journaal. De peiling wijst uit dat het ongenoegen vooral onder vakbondsleden groot is.

Achterban kabinet

75 Procent is niet te spreken over de kabinetsplannen. Zelfs bij de aanhang van de regeringspartijen is er forse weerstand. Van de VVD-kiezers maakt 47 procent zich ernstig zorgen. Onder de CDA-kiezers ligt dat percentage op 35.

Het afschaffen van de pc-privéregeling en het halveren van het spaarloon blijken minder impopulaire maatregelen. Respectievelijk 20 en 24 procent geeft aan daar moeite mee te hebben. 6 Procent ziet het niet zitten om flexibeler te gaan werken.

Nodig

Opvallend is dat naast de grote weerstand een meerderheid (51 procent) van de ondervraagden vindt dat ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Van de CDA- en VVD- kiezers is 70 procent het daarmee eens. Van de linkse aanhang 25 procent. Bijna de helft stemt ook in met de stelling dat alles op alles moet worden gezet om de economie op gang te krijgen.

De actiebereidheid onder de Nederlanders is vrij groot; 39 procent geeft aan bereid te zijn om te staken of demonstreren. Meer dan de helft steunt de huidige opstelling van de vakbonden. 10 Procent zegt volmondig 'ja' op de vraag of zij overwegen op 2 oktober mee te doen aan de vakbondsdemonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

Op basis van het onderzoek verwacht De Hond dat op 2 oktober in Amsterdam meer dan honderdduizend mensen zullen demonstreren tegen de bezuinigingen.