WASHINGTON - De Amerikaanse president George Bush en zijn Democratische tegenstrever bij de verkiezingen van november John Kerry liggen weer zij aan zij op het vlak van populariteit. In een peiling van het Pew Research Center krijgen beide kandidaten 46 procent van de ondervraagden achter zich.

De enquête geeft aan dat de sprong in de peilingen die Bush maakt door de Republikeinse Conventie van begin september, uitgewerkt lijkt te zijn. Kort geleden had de president in peilingen nog een voorsprong van meer dan 10 procentpunt op zijn tegenstrever.

Ook toen al zeiden analisten dat de voorsprong niet lang stand zou houden. De voorspellingen van een nek-aan-nek race bij de stembusgang op 2 november blijven onverminderd van kracht.