De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) manipuleert en saboteert asielaanvragen, door asielzoekers tijdens verhoren bewust te verwarren. Daarnaast schrijven de ambtenaren van de dienst tendentieuze en onvolledige rapporten, waardoor de kans dat een asielaanvraag wordt gehonoreerd afneemt. Daarmee opent Algemeen Dagblad vrijdag.

De krant baseert zich op twee tolken die jarenlang de verhoren vertaalden waarin asielzoekers hun aanvraag konden motiveren. Een van de tolken heeft de dienst na tien jaar uit gewetensnood verlaten. De vertalers noemen de IND een politiek instrument dat ten doel heeft zoveel mogelijk mensen buiten de deur te houden. De tolken zeggen niet serieus te zijn genomen, toen zij de misstanden herhaaldelijk aankaartten.

De IND noemt de beschuldigingen in de krant 'onheus' en 'onwaar'. Een woordvoerder bezweert dat afgewezen asielzoekers geen echte politieke vluchtelingen zijn.