DEN HAAG - Coalitiepartij D66 vindt dat de bezuinigingen op onderwijs die het kabinet voor volgend jaar voorstelt van tafel moeten.

Volgens D66-leider Dittrich gaat het onder meer om de verhoging van het collegegeld met 100 euro, de bezuiniging van 100 miljoen op het gemeentelijke achterstandenbeleid, alsmede het snijden in de bekostiging van studenten van boven de 30 jaar. Met dat laatste is een bedrag van 50 miljoen euro gemoeid.

Wat D66 als financiële dekking voor de wijzigingen aanlevert, is donderdag nog onduidelijk. Dittrich presenteert zijn plannen in ieder geval woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.