DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft donderdag acht minderjarige jongens veroordeeld, omdat zij een medeleerlinge van dovenschool Effatha herhaaldelijk hebben verkracht. Volgens de rechtbank is het doveninstituut uit Zoetermeer "ernstig tekortgeschoten in het houden van toezicht op deze kwetsbare groep dove kinderen".

De jongens zijn tussen 14 en 16 jaar oud en zijn doof en zwakbegaafd, maar hun handelingen zijn hun wel aan te rekenen, meent de rechtbank. De acht jongens kregen voorwaardelijke celstraffen, in lengte variërend van een tot vier maanden. Een negende jongen werd vrijgesproken. De veroordeelde jongens moeten ook een leerstraf van tachtig uur volgen om hen te leren beter om te gaan met seksualiteit.

Het is de medewerkers van Effatha te verwijten dat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor problemen die doven veelal hebben met seksualiteit. Ook zouden zij signalen over afwijkend gedrag van zowel de jongens als het 14-jarige slachtoffer en hun ouders in de wind hebben geslagen.

Klaslokaal

Volgens de rechters van de jeugdstrafkamer staat vast dat leerkrachten van het doveninstituut vaak hun klaslokaal voor langere tijd verlieten, waardoor de jongens daar tijdens de les hun gang konden gaan.

De zaak kwam in oktober 2003 aan het rollen toen het meisje aangifte deed van het misbruik. Ze verklaarde dat ze door jongens uit haar klas werd gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. Ze zouden haar hebben geïntimideerd voor ze haar misbruikten. De Koninklijke Effatha Guyot Groep bracht het nieuws in januari naar buiten. De jongens zijn van school gestuurd en het slachtoffer is ondergebracht in een pleeggezin.