DEN HAAG - Als het gaat om een goede besteding van overheidsgeld kan Nederland nog heel wat leren van andere landen. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP heeft als een soort Consumentenbond onderzocht hoeveel andere landen uitgeven aan publieke dienstverlening en dat vergeleken met wat de burgers ervoor terugkrijgen.

Nederland blijkt zowel bij de uitgaven als bij de geleverde prestaties in bijna alle opzichten een middenmoter. In de Europese Unie bedragen de overheidsuitgaven gemiddeld 47 procent van het bruto binnenlands product, ofwel wat alle inwoners samen verdienen. In ons land is dat 48 procent.

Het SCP komt tot de conclusie dat Nederland een "redelijk evenwicht" kent tussen kosten en baten van het onderwijs en dat er weinig verband bestaat tussen de hoogte van de uitgaven aan zorg en de geleverde kwaliteit. De omvang van de criminaliteit lijkt meer samen te hangen met de strafmaat dan met uitgaven aan politie en justitie.