DEN HAAG - Minister Jorritsma van Economische Zaken stapt naar de Raad voor de Journalistiek, als het Algemeen Dagblad geen rectificatie laat volgen op het artikel, waarin staat dat het bedrijf van haar schoonfamilie heeft geprofiteerd van subsidies van haar ministerie. Zij zei dit zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. Het AD is niet van plan te rectificeren, zegt hoofdredacteur O. Garschagen.

In het artikel

Subjectief

Het familiebedrijf Jorritsma, waar de echtgenoot van de minister werkzaam is, ontving investeringspremie voor de bouw van een hotel. De weg naar het hotel is met subsidie aangelegd.

Volgens Jorritsma wordt ten onrechte de suggestie gewekt als zou zij als minister van Economische Zaken invloed hebben gehad op de verstrekking van de subsidie. In het artikel wordt ook de voormalig hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Sweder Van Wijnbergen, geciteerd. Jorritsma noemt hem "niet de meest objectieve bron". Van Wijnbergen moest van Jorritsma opstappen, omdat hij als ambtenaar het beleid van de minister bekritiseerde.

Garschagen

AD-hoofdredacteur Garschagen wijst erop dat de minister inmiddels heeft erkend dat de feiten in het verhaal kloppen. "We hebben niets te rectificeren. Bovendien is de reconstructie van de subsidiestroom buitengewoon grondig gedocumenteerd. Een procedure bij de Raad voor de Journalistiek zien we met een gerust hart tegemoet."

Omdat Jorritsma's man bij het bedrijf werkt en haar zwager directeur is, profiteert de familie Jorritsma wel degelijk van de susidies, houdt Garschagen vol.

Hij zegt dat de handelwijze van de minister vragen oproept bij personen die daar goed over kunnen oordelen, zoals Van Wijnbergen en staatsrechtgeleerde A. Koekkoek. Van Wijnbergen zou ondanks zijn eerdere conflict met de minister uitstekend in staat zijn op een integere manier haar optreden te beoordelen.

Bovendien is volgens Garschagen van belang dat hij bevestigt niet van de gang van zaken op de hoogte te zijn gesteld. Dat Koekkoek van CDA-huize is, acht de hoofdredacteur niet van belang, omdat hij in de eerste plaats een vooraanstaand rechtsgeleerde is.

Het besluit om de subsidie voor de bouw van het hotel toe te kennen is genomen door het SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland. De juridische toezegging van de subsidie, die bepalend is voor het al dan niet verkrijgen daarvan, is gedaan tijdens het bewind van haar voorgangers, minister Wijers en staatssecretaris Van Dok.

Financieel belang

De minister zelf heeft een financieel belang van zes procent in het Jorritsma-concern. Toen Jorritsma in 1994 minister van Verkeer en Waterstaat werd, heeft zij dat op grond van de daarvoor geldende regels ondergebracht in een stichting die de aandelen beheert. Jorritsma zelf heeft daardoor niet de zeggenschap, die verbonden is aan de aandelen. De stichting heeft drie bestuursleden en één van hen is de dochter van minister Jorritsma.

Volgens de woordvoerder gaat het om informatie die van meet af aan openbaar was. De stichtingsakte, met daarin de namen van de bestuursleden, is destijds naar het ministerie van Algemene Zaken gestuurd. Die namen worden niet genoemd in de brief die destijds naar de Tweede Kamer ging.

D66

D66-lijsttrekker Thom de Graaf wil dat minister Jorritsma van Economische Zaken zo snel mogelijk openheid van zaken geeft over beweerde belangenverstrengeling. Dit heeft de woordvoerder van De Graaf zaterdag gezegd. Volgens D66 moet Jorritsma de situatie zo snel mogelijk uitleggen. "Schijn is nooit goed", aldus de woordvoerder.

CDA

Het CDA zei niet meteen te willen reageren. Volgens de woordvoerder zijn de feiten nog niet precies bekend, en hangt de opstelling van het CDA af van het vervolg van de zaak.

Melkert

PvdA-lijsttrekker Melkert wil dat "mensen van buitenaf eens naar de zaak kijken", aldus zijn woordvoerder. Volgens Melkert is helderheid in dit soort situaties het belangrijkste, en is Jorritsma daar zelf het meest bij gebaat.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat Jorritsma onhandig is geweest door haar dochter in de beheerstichting van haar aandelen te plaatsen. "Dit is een beoordelingsfout", aldus de woordvoerder. GroenLinks wil dat Jorritsma contact opneemt met de Algemene Rekenkamer om te kijken of de subsidieverlening volgens de regels is verlopen. De VVD wilde zaterdagochtend geen commentaar geven op de aantijgingen aan het adres van Jorritsma.

/NIEUWSJorritsma in de clinch met het AD