DEN HAAG - De harde ingrepen die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren zijn nodig om te voorkomen dat de "zware griepaanval" waaraan Nederland lijdt "een chronische ziekte" wordt. Minister Zalm van Financiën schrijft dat in een conceptversie van de miljoenennota 2005, die volgende week dinsdag wordt gepresenteerd.

Het stuk lekte woensdagavond uit via RTL Nieuws. Volgens het ministerie van Financiën gaat het om een zeer voorlopige versie, die op een aantal punten afwijkt van de definitieve. Daarin is volgens ingewijden de toon iets positiever, maar is in de cijfers niet veel veranderd.

Volgens het conceptstuk komt het economisch herstel in Nederland maar zeer moeizaam op gang. Dat komt vooral doordat Nederland door de te hoge loonstijgingen enkele jaren terug een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van zijn concurrenten. De economie, die vorig jaar een krimp van 0,9 procent vertoonde, groeit dit jaar bescheiden met 1,25 procent. Volgend jaar wordt dat 1,5 procent.

Koopkrachtverlies

Voor de meeste burgers betekent volgend jaar opnieuw koopkrachtverlies. De zwakste groepen worden door enkele ingrepen wat ontzien. Ook de werkloosheid loopt verder op: van 505.000 dit jaar naar 550.000 volgend jaar.

Om de economie verder gezond te maken moet het bezuinigingsbeleid van het kabinet met kracht worden voortgezet, schrijft Zalm. "Het geven van een kunstmatige oppepper ten koste van ontsporende overheidsfinanciën is daarbij geen optie." Het financieringstekort daalt door de kabinetsplannen van 3 procent van het bruto binnenlands product naar 2,7 procent volgend jaar.

Maatregelen

Het merendeel van de maatregelen die in de miljoenennota worden aangekondigd lekte de afgelopen weken al uit. Zo wordt de pc-privéregeling afgeschaft, verdwijnt het spaarloon voor mensen met twee banen en wordt het grijs kenteken voor bedrijfswagens afgeschaft.

Ook komt er een verhoging van het collegegeld van 100 euro en hebben studenten van boven de 30 jaar straks geen recht meer op studiefinanciering. In de gezondheidszorg wordt een no-claimkorting van 250 euro per jaar ingevoerd voor ziekenfondspatiënten: wie niet naar de dokter gaat krijgt dat geld terug.

Terrorisme

Nieuw is wel de concrete invulling van een aantal toezeggingen voor het verbeteren van de veiligheid in de grote steden en de aanpak van het terrorisme. Zo krijgen de grote steden 120 miljoen voor het bestrijden van veelplegers en huiselijk geweld. Ook komt er 70 miljoen extra voor cellen voor veelplagers. De AIVD en de politie krijgen verder honderd man extra voor het bestrijden van terrorisme.

Zalm loopt in de miljoenennota voor volgend jaar ook al vooruit op een zeer omstreden maatregel die het kabinet pas in 2006 wil invoeren: het afschaffen van de fiscale aftrek voor VUT- en prepensioen. Het kabinet wil daarmee bereiken dat werknemers langer aan de slag blijven. Als doekje voor het bloeden komt het wel met een levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof.