DEN HAAG - Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid trekt dit jaar 111 miljoen euro extra uit voor de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat heeft de CDA-bewindsvrouw woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Het geld dat zij achter de hand heeft gehouden, gaat naar instellingen die in de knel zijn gekomen door de uitgavenbeperking eerder dit jaar.

In het voorjaar beperkte de staatssecretaris de uitgaven, omdat instellingen toen al meer contracten met het ministerie hadden afgesloten dan was voorspeld voor heel 2004. In totaal was de begroting met 0,5 miljard euro overschreden en dreigde voor dit jaar een overschrijding van 1 miljard euro. In totaal gaat jaarlijks 20 miljard euro om in de AWBZ.

Leger des Heils

Het Leger des Heils profiteert van de gulle hand van Ross. De organisatie krijgt 7 miljoen euro omdat ze bij het afsluiten van de contracten met het ministerie achter het net viste. Ook gaat 7 miljoen euro naar de behandeling van gedragsgestoorde jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen zitten.

Maar de zorgkantoren krijgen vooralsnog geen extra geld voor bijvoorbeeld de thuiszorg, zo blijkt uit de brief. Ross betaalde in het voorjaar nog wel de voorschotten uit die toegewezen waren. Nu wil ze dat zorgaanbieders die het voorschot niet hebben opgemaakt, dat geld teruggeven. Zij wil dat zorgkantoren dat geld gebruiken voor aanbieders die wel zorg kunnen leveren, maar destijds te lage contracten hebben afgesloten.

Zorgverzekeraars

Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn in de meeste regio's voldoende financiële middelen beschikbaar om de problemen op te lossen. Alleen Amsterdam en Zwolle kampen met een tekort. Dat blijkt uit een onderzoek dat voorzitter H. Wiegel van ZN aan Ross heeft aangeboden. ZN benadrukt dat de zorgkantoren afhankelijk zijn van de zorgaanbieders. Als die niet willen meewerken en het geld niet teruggeven staan de zorgkantoren machteloos.

Bovendien werkt de afspraak die Ross vorige maand met de zorgaanbieders heeft gesloten ook niet mee, stelt ZN. Daarin beloofde Ross niet verder te snijden in de begroting, als de aanbieders meer doen. Maar het ijkpunt voor die begroting is het budget van 2004. Het is voor zorgaanbieders dus zaak om dit jaar nog zoveel mogelijk klanten te helpen om het budget hoog te houden.