DEN HAAG - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat 110 miljoen euro betalen voor de geluidsisolatie van huizen rond Schiphol. Omdat het ministerie te weinig grip had op het isolatieproject zijn de kosten de pan uit gerezen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek dat woensdag het licht zag.

De luchtvaartsector hoeft nu niet meer volledig voor het project op te draaien, zoals het uitgangspunt was. Van de 400 miljoen euro die de isolatie van uiteindelijk 7000 woningen kost, betaalt staatssecretaris Schultz (Verkeer) ruim een kwart. Ze komt de luchtvaartmaatschappijen, die de kosten in de vliegtickets doorberekenen, tegemoet omdat een deel van de overschrijding te wijten is aan beslissingen van haar eigen departement ten bate van de burger.

Isolatie

Zo kregen huizen naast geluidsisolatie ook warmte-isolatie. Ook werden nog huizen geïsoleerd die daar volgens wettelijke normen niet meer voor in aanmerking kwamen, maar waarvan de bewoners wel al een contract hadden met de overheid.

Schultz gaat daar nu een stokje voor steken: ze schrapt de isolatie van 860 huizen die door onder meer ingebruikname van de vijfde baan op Schiphol niet meer binnen de lawaaizones vallen. Ook deze bewoners hebben wel een contract. Als ze het ministerie daar aan willen houden, zal Schultz zich "ruimhartig" opstellen, beloofde ze woensdag.

Vertragingen

Niet alleen werden er meer huizen geïsoleerd dan was afgesproken, door vertragingen moesten aannemers die niet aan het werk konden schadeloos gesteld worden en moesten er nieuwe contracten komen. Deze vielen veel duurder uit. Schultz heeft de NMa en het Openbaar Ministerie al gevraagd om te kijken of hier iets niet in de haak is, maar ze heeft nog niets van deze instanties gehoord.

Kosten

Verder zijn kosten slecht begroot, ontbrak een goede planning, werden regels voor Europese aanbesteding mogelijk overtreden en schoot financiële controle tekort. Ook Schiphol, dat tot 2000 het project in opdracht van Verkeer en Waterstaat uitvoerde, valt het nodige te verwijten, vindt de Rekenkamer. De luchthaven schuift de zwarte piet echter naar het ministerie, dat telkens met nieuw beleid kwam en de bewoners, die traag waren met het ondertekenen van contracten.

Toen Rijkswaterstaat in 2000 de uitvoering van Schiphol overnam, moesten er volgens planning ruim 4000 huizen al geïsoleerd zijn. Schiphol was niet verder gekomen dan ruim tweehonderd. Het ministerie deed daar verder niet moeilijk over, tot Schultz' spijt. "Daarover hadden we een claim bij de luchtvaartsector kunnen leggen. Daar hebben we een kans laten liggen."

Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil niet dat Schultz zonder slag of stoot voor een fiks deel van de kosten opdraait. CDA en VVD willen bekijken of een deel van dat bedrag is te verhalen bij ingenieurs, aannemers en adviseurs die te veel geld hebben gevraagd.

Ook de PvdA wil eerst wel eens weten of er illegale prijsafspraken zijn gemaakt. De grootste oppositiepartij heeft er geen enkel vertrouwen in dat Schultz het project tot een goed einde brengt. In de huidige fase van het project moeten nog driehonderd woningen van de 7000 geluidsisolatie krijgen.

Binnenkort begint het laatste deel, waarbij voor 100 miljoen euro nog enkele duizenden woningen geïsoleerd worden. Schultz weet nog niet of Rijkswaterstaat dit voor haar rekening neemt, toch weer de luchtvaartsector of de bewoners zelf die daar via bijvoorbeeld de gemeentes subsidie voor zouden kunnen krijgen. Haar voorkeur gaat uit naar deze laatste variant.