DEN HAAG - Het moet voor de rechter gemakkelijker worden informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD te gebruiken in een strafproces. Minister Donner van Justitie heeft daartoe woensdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu kan AIVD-informatie zeer beperkt worden gebruikt in een openbare rechtszaak omdat het vaak vertrouwelijke gegevens betreft, die soms zelfs de staatsveiligheid raken. Het wetsvoorstel van Donner maakt het mogelijk die informatie te laten toetsen door de rechter-commissaris. Dan worden de gegevens wel gecontroleerd, maar komen ze niet op straat te liggen.

Concreet komt het erop neer dat de rechter-commissaris straks meer mag met ambtsberichten van de AIVD, dat ambtenaren van deze dienst bij de rechter-commissaris uitgebreider kunnen ingaan op de informatie die zij hebben en dat de ambtsberichten als rechtstreeks bewijs kunnen dienen.

Instemmen

Wel moet de Tweede Kamer eerst nog instemmen. Een ruime meerderheid van de Kamer heeft eerder al laten blijken voor verruiming te zijn van het gebruik van AIVD-informatie in rechtszaken.

Een terrorismezaak liep eind 2002 voor de rechtbank in Rotterdam op vrijspraak uit omdat het Openbaar Ministerie (OM) louter op grond van AIVD-informatie had gehandeld. Later werden verdachten in diezelfde zaak in hoger beroep alsnog veroordeeld.