DEN HAAG - De verbreding van een deel van de autosnelweg A2 tussen Eindhoven en Den Bosch is van de baan. De Raad van State heeft woensdag een desbetreffend besluit van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) vernietigd. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

Twintig individuele omwonenden en bewonersgroeperingen hadden bezwaar gemaakt tegen het plan van Peijs. De minister heeft de Raad van State er niet van kunnen overtuigen dat de veiligheid op de weg gehandhaafd blijft, zo blijkt uit de uitspraak. Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu.

Peijs

Peijs wilde de bestaande capaciteit van de weg opkrikken door de huidige twee rijstroken met een derde uit te breiden. Volgens de minister is dat heel goed mogelijk door de bestaande stroken te versmallen en de vluchtstrook te gebruiken als spitsstrook. De Raad van State is bang dat de veiligheid in het gedrang komt als er op de versmalde rijstroken te hard wordt gereden. Bovendien is het niet uitgesloten dat hulpdiensten in geval van een ongeval grote moeite hebben om ter plaatse te komen.

Rapport

De Raad van State vindt ook dat de minister een milieueffectrapport had moeten opstellen omdat de capaciteitsuitbreiding van de weg aanzienlijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Het betreffende stuk snelweg heeft een lengte van 23 kilometer.

De minister wilde de bestaande rijstroken versmallen van 3,5 tot 3,35 meter en op sommige stukken zelfs tot 3,10 meter. Volgens een woordvoerder van de Raad van State kan Peijs in theorie een nieuw besluit nemen om de verbreding alsnog te realiseren. ,,Ze moet dan wel rekening houden met alle op- en aanmerkingen van de Raad'', aldus de zegsman.