DEN HAAG - Het aantal meldingen van kindermishandeling is vorig jaar opnieuw gestegen. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) kregen in 2003 28.569 nieuwe vermoedens van mishandeling voorgelegd. Dat is een stijging van 13 procent. Dat hebben de AMK's woensdag bekendgemaakt.

Onduidelijk is of het aantal kindermishandelingen toeneemt, schrijven de AMK's, of dat het toegenomen aantal meldingen is toe te schrijven aan een betere naamsbekendheid van de meldpunten. Zij vermoeden dat in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Ongeveer vijftig kinderen overlijden daardoor.

Campagne

In oktober 2003 hebben de meeste meldpunten een campagne gevoerd voor een betere naamsbekendheid. Wanneer zij gebeld worden, kan het gaan om een melding, advies of consult. Zowel het aantal meldingen als adviezen en consulten zijn toegenomen.

In het eerste halfjaar lag in juni de piek in het aantal telefoontjes. Volgens de AMK's is de waarschijnlijke verklaring dat leerkrachten met de naderende zomervakantie hun zorgen willen uiten omdat zij dan hun leerlingen uit het oog verliezen. In de laatste drie maanden ging het aantal telefoontjes ook omhoog, "mogelijk het gevolg" van de publiekscampagne.

De meeste meldingen gaan over kinderen jonger dan 12 jaar.