UTRECHT - Driekwart van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland draagt regelmatig incontentiemateriaal, hoewel ze heel goed naar het toilet zouden kunnen. Het probleem is dat het personeel in de tehuizen daar te weinig tijd voor heeft. Dat stelde B. Vogel van de Algemene Vereniging voor Verplegenden en Verzorgenden (AVVV) dinsdag.

De AVVV heeft onderzoeksinstituut Nivel gevraagd onderzoek te doen naar de werkdruk onder personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen. Nivel ondervroeg 177 medewerkers, die volgens Vogel wat leeftijd, geslacht en verspreiding door het land betreft een representatief beeld gaven.

Uit het onderzoek bleek dat een op de vijf medewerkers zegt dat bewoners regelmatig incontinentiemateriaal (inleggers, luiers) dragen, omdat er niet genoeg tijd is om ze te helpen bij toiletbezoek. Volgens 25 van de verzorgenden zijn er op hun afdeling regelmatig of altijd verplichte toiletrondes, omdat er geen tijd is mensen te helpen op het moment dat ze aandrang hebben.

Slechts 36 procent van de verzorgenden geeft aan voldoende tijd voor goede zorg te hebben. Verzorgenden willen vooral dat de tijdsdruk vermindert en dat er meer personeel komt.