RIJSWIJK - Bij de anonieme klik- en tiplijn Meld Misdaad Anoniem zijn dit jaar circa dertig serieuze en behandelbare tips binnengekomen die betrekking hadden op terrorisme. De meldingen zijn doorgespeeld aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

"Die tips waren zodanig concreet dat ze voor melding aan de AIVD in aanmerking kwamen", zegt H. Munting, als projectleider Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding betrokken bij Meld Misdaad Anoniem. Het aantal meldingen over mogelijk terrorisme neemt toe als er meer publiciteit over het verschijnsel is, stelt Munting vast.

"Ook nu weer zijn we erop voorbereid dat er extra telefoontjes binnenkomen, dus we hebben in personele zin wat maatregelen getroffen."

De afgelopen dagen werd bekend dat de politie in de zomer een aantal mensen heeft gearresteerd die mogelijk bezig waren terroristische aanslagen voor te bereiden.