AMSTERDAM - Meer dan duizend mensen met schulden, onder wie veel daklozen, hebben de afgelopen drie jaar een bankrekening gekregen. Deze mensen komen gewoonlijk niet in aanmerking voor een rekening. Dat ze die toch krijgen, danken zij aan een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en het Leger des Heils.

De samenwerking is speciaal gericht op mensen die op grond van hun verleden niet aan een bankrekening konden komen. "Zo krijgen mensen met schulden een beter toekomstperspectief", zegt Ine Voorham, directeur van het Leger des Heils.

Voorham: "Het is echter noodzakelijk dat mensen ook een adequate schuldhulpverlening krijgen." Daarvoor heeft het Leger des Heils al een plan gemaakt, in samenwerking met de gemeentelijke kredietbanken. Wanneer dat plan ten uitvoer wordt gebracht, kan het Leger des Heils nog niet zeggen.