AMSTERDAM - De Amerikaanse wapenhandel wrijft zich in de handen, maar de politiediensten houden hun hart vast nu maandag een verbod op de verkoop van semi-automatische wapens afloopt dat tien jaar geleden door president Bill Clinton werd ingesteld.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Om het verbod in stand te houden moest het Congres daartoe een voorstel indienen. Dat is echter achterwege gebleven. President George Bush had gezegd een motie ter verlenging van het verbod niet te zullen tegenhouden. Maar de Democratische presidentskandidaat John Kerry verweet Bush niets te hebben gedaan om het verbod in stand te houden terwijl hij wel een eigen plan van vijf miljard dollar presenteerde om de misdaad te bestrijden.

"George Bush heeft vandaag een keuze gemaakt", zei Kerry. "Hij verkoos zijn machtige vrienden in de wapenlobby boven de politieagenten en gezinnen die hij beloofd heeft te beschermen."

Verbod

Of het verbod op 19 soorten semi-militaire aanvalswapens heeft geholpen de harde criminaliteit terug te dringen is onduidelijk. Onderzoeken van voor - en tegenstanders en van het Congres spreken elkaar tegen. Mazen in de wet zorgden er bovendien voor dat sommige verboden wapens toch in de handel bleven.

Politie

Alle landelijke politieorganisaties zijn voor verlenging van het verbod. Maar een politiewoordvoerder in Idaho zegt dat zijn dienst geen problemen heeft met zware wapens en dat de politie van de staat geen standpunt in de kwestie heeft ingenomen. "Natuurlijk, rechtmatige eigenaren laten hun wapens registreren. Maar wel of geen verbod, sommige figuren zullen helaas wegen vinden om illegaal aan wapens te komen."

Controle

Het aflopen van het verbod betekent niet dat er niet meer wordt gecontroleerd. De Brady-wet van 1993 die wapenhandelaars verplicht de achtergrond van kopers te checken, staat los van het verbod dat nu afloopt. En in sommige staten verandert er niets omdat die al eigen wapenwetten hadden die soms nog strenger waren dan het door Clinton afgekondigde verbod.