DEN HAAG - Het is niet goed gesteld met de spoedeisende hulp in Nederland. Zo houdt in sommige ziekenhuizen een portier het intakegesprek met de patiënt, ontbreekt het op bijna elke enkele spoedeisende hulpafdeling aan voldoende gekwalificeerd personeel, is het transport van patiënten nog niet op niveau en zijn de voorzieningen op de afdelingen niet toereikend.

Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maandag geconcludeerd.

Vooral het ontbreken van deskundige medische en verpleegkundige hulp neemt de inspectie serieus. Inspecteur-generaal H. Kingma vindt dat de ziekenhuizen voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week een arts op de spoedeisende hulpafdeling in huis moeten hebben die minimaal twee jaar ziekenhuiservaring heeft.

Steekproef

De inspectie nam in een steekproef 24 van de ruim honderd ziekenhuizen in Nederland onder de loep en keek verder hoe het was gesteld met de keten van huisarts, centraleambulanceposten, ambulances, traumateams en spoedeisende hulpafdeling. Alleen als al die onderdelen goed werken en goed op elkaar afgestemd zijn, gaat het goed met de spoedeisende hulp in Nederland, stelt de inspectie. Maar daar is vooralsnog geen sprake van.

Slechte planning

Eerder gaven de medische traumateams aan dat ze 's avonds en 's nachts niet kunnen werken. De inspectie constateert verder dat het nog niet overal mogelijk is om ernstige instabiele patiënten voldoende te vervoeren, omdat het ontbreekt aan voldoende mobiele intensievezorgapparatuur. Het psychiatrisch transport kampt met gebrek aan capaciteit en ontbeert goede planning, waardoor patiënten soms over zeer grote afstanden naar crisiscentra worden vervoerd.

Verbeteringen

Volgens de inspectie moeten de partijen beter gaan samenwerken, protocollen afspreken en de procedures verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en de hulpverleners zelf moeten het netwerk van mobiele intensievezorgapparatuur verbeteren, elk psychiatrisch crisiscentrum moet binnen zijn eigen verzorgingsregio zorg dragen voor een betere regeling van het transport van acute psychiatrische patiënten en het ministerie en de traumacentra moeten er samen voor zorgen dat de traumateams ook buiten kantooruren kunnen werken, of een alternatieve oplossing verzinnen.