DEN HAAG - Het is nog te vroeg om een landelijk bevolkingsonderzoek naar diabetes in te voeren. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) moet eerst maar eens kijken of het screenen van mensen met overgewicht zin heeft. Dat heeft de Gezondheidsraad maandag geschreven aan de minister. Mensen met overgewicht lopen meer risico op diabetes en hart- en vaatziekten.

Mensen kunnen jarenlang diabetes hebben, zonder dat ze het zelf weten. Bij type 2 diabetes maakt het lichaam steeds minder insuline aan of is het ongevoelig geworden voor die stof. Hierdoor ontstaat te veel glucose in het bloed. Dat kan schade toebrengen aan bloedvaten, wat tot allerlei complicaties kan leiden. Deze zogenoemde 'ouderdomsdiabetes' komt steeds vaker op jonge leeftijd voor. Het actief opsporen van de ziekte kan wellicht gezondheidswinst opleveren. Maar wetenschappelijke gegevens hierover ontbreken nog.

Screenen

Het screenen van mensen met overgewicht op diabetes kan relatief eenvoudig worden gedaan door huisartsen of de GGD. Als ze ook worden gescreend op andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals het cholesterolgehalte en de bloeddruk kan de gezondheidswinst door eerdere behandeling nog groter zijn, stelt de Gezondheidsraad.

Pas als het effect van het screenen van deze risicogroep bekend is, kan overwogen worden of het baat om een landelijk bevolkingsonderzoek naar diabetes te verrichten.