DEN HAAG - Mensen met klachten over taxivervoer moeten in de toekomst terecht kunnen bij een landelijk meldpunt. Hierdoor verbetert het toezicht op de afhandeling en ontstaat er een beter totaaloverzicht van de hoeveelheid en de aard van de klachten. Minister Netelenbos (Verkeer) heeft donderdag aan de Tweede Kamer geschreven dat zij zo'n meldpunt wil opzetten.

Uitgangspunt blijft dat ontevreden klanten zich tot het taxibedrijf zelf wenden, maar volgens Netelenbos kunnen er 'zwaarwegende redenen' zijn waarom mensen liever naar een meldpunt stappen.

Veel taxicentrales hebben nog steeds geen klachtenregeling, hoewel dit al ruim een jaar verplicht is. Vanaf september gaat hier gericht op worden gecontroleerd, zo kondigde de minister aan.

Keurmerk

Branchevereniging KNV-Taxi werkt momenteel aan een keurmerk voor taxivervoer, maar het blijkt nog niet mee te vallen om de eisen hiervoor uit te werken. Netelenbos wil daarom eventueel (financieel) bijspringen. Overigens zijn er ook taxicentrales die niets zien in een keurmerk, omdat aansluiting bij de centrale al goede kwaliteit zou garanderen.

Netelenbos heeft inmiddels definitief besloten het chauffeursexamen op termijn te verplichten. Daarvoor kunnen bestaande vrijwillige opleidingen worden ingezet. Het is de bedoeling dat een taxirijder in spe voldoende scoort op onder andere sociale vaardigheden, geografische kennis en extra rijvaardigheden.

Splitsing taxistrook

In haar brief kondigt Netelenbos aan dat de taxistrook voor de aankomsthal van de luchthaven Schiphol volgende maand wordt gesplitst. De centrales TCA en BB&F nemen nog steeds het leeuwendeel van het vervoer voor hun rekening, maar andere taxibedrijven mogen ook van een deel van de strook gebruik maken.

Als gevolg van een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) mogen die 'nieuwe' bedrijven 30 procent van het Schipholvervoer uitvoeren.