BERLIJN - Uit angst in een verpleeghuis slecht behandeld te worden, plegen veel oudere mensen in Duitsland zelfmoord. Deze conclusie trekt het Charité-instituut voor gerechtelijke geneeskunde in Berlijn uit een onderzoek naar 130 gevallen van zelfmoord uit de periode 1995-2003. Dit meldt het Duitse weekblad Focus dat maandag verschijnt.

De onderzochte gevallen betroffen mensen tussen de 65 en 95 jaar. In afscheidsbrieven gaven zij vrijwel allemaal direct of indirect aan dat zij met hun daad wilden voorkomen dat zij in een verpleeghuis geplaatst zouden worden. "Zij waren bang onmondig te worden gemaakt en van hun rechten te worden ontdaan'', citeert Focus onderzoeksleider Peter Klostermann. Het uiteindelijke motief om een eind aan hun leven te maken was niet zozeer de depressie, de dementie of de chronische pijn waaraan zij leden, "maar de angst voor hulpeloosheid en een onwaardig leven'', aldus Klostermann.

De onderzoekers vermoeden dat de 130 onderzochte zelfdodingen het topje van een ijsberg vormen. In 2002 pleegden meer dan 3500 Duitsers van 65 jaar en ouder zelfmoord. Dat is bijna 5 procent meer dan in 2001.